Tag: ก้อง ห้วยไร่

ก้อง ห้วยไร้ ปล่อยเพลงวิธีบอกเลิก ทำตรงข้ามทุกอย่างกับตอนที่เพิ่งคบใหม่ๆ ผลงานใหม่จากก้องห้วยไร่ กับเพลงวิธีบอกเลิก ที่เนื้อเพลงกล่าวถึงวิธีบอกเลิกแบบแนบเนียน ...

ก้อง ห้วยไร่ปล่อยเพลง "แม่ธรณีจ้า" ให้กำลังใจสถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน หลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน ...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงล่าสุด